Pútnické miesto

Nitra - Kalvária

Kalvária je jedným zo siedmich pahorkov, ktoré tvoria impozantnú panorámu mesta Nitra. Nepochybne patrí k najnavštevovanejším a najvyhľadávanejším miestam, určeným na oddych a šport, v neposlednom rade na stretnutie s Bohom.

Kalvária je obľúbeným pútnickým miestom už od roku 1766, kedy sa obyvatelia mesta spolu s magistrátom zaviazali, že tu budú pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie každoročne organizovať púte. Nimi vyjadrovali svoju vďačnosť Bohu za pomoc v ťažkých časoch a za dar starostlivej Matky Márie. Nadväzovali na tradíciu, pretože už v danom období bola Kalvária považovaná za miesto milostí.

Tešíme sa, že ste prejavili záujem o naše pútnické miesto. Objavíte tu zaiste množstvo pokladov. Avšak tými najvzácnejšími sú srdcia všetkých, ktorí prichádzajú s pokorným a vďačným postojom dieťaťa, ktoré túži v dôvere predstúpiť v sprievode Matky Panny Márie pred tvár svojho Boha.

Panna Mária, uctievaná v Kostole Nanebovzatia Panny Márie, je známa aj ako Matka Božia Nitrianska. Nech vás všetkých doprevádza cestou života!