Večer s Máriou

Večer s Máriou je forma duchovnej obnovy, ktorá býva vždy 8. v mesiaci.

Program

  • Pobožnosť k Márii, ktorá rozväzuje uzly: Začína hodinu pred večernou sv. omšou (zimný čas o 17,00 hod.; letný čas o 18,00 hod.). Počas pobožnosti môže každý vypísať svoj „uzol“ na kartičku.
  • Svätá omša (zimný čas o 18,00 hod.; letný čas o 19,00 hod.) je obetovaná za rozviazanie uzlov nášho života, ktoré Panne Márii, rozväzovateľke uzlov, odovzdáme počas pobožnosti.
  • Adorácia je vhodný priestor na prednesenie svojich chvál, odprosení, vďák a prosieb Ježišovi. Je časom uvedomenia si Božieho prebývania medzi nami a jeho blízkosti. Krátka adorácia je ukončená individuálnym požehnaním s Eucharistiou.
V mesiacoch júl a august pobožnosť Večer s Máriou nebude.

História obrazu Panny Márie, ktorá rozväzuje uzly

Písal sa rok 1615, keď nemecký šľachtic Wolfgang Langenmantel a jeho manželka Sofia mali vážne manželské problémy.

Wolfgang z posledných síl usiloval vyhnúť rozvodu, keď mu jezuita Jakob Rema poradil, aby tieto manželské problémy predložil Panne Márii.

Modlili sa spoločne počas 28 dní a pri poslednom stretnutí dal Wolfgang pátrovi Removi svoju manželskú stuhu, ktorá sa vtedy používala počas svadobného obradu. Bola symbolom jednoty manželského páru. Kým sa modlili, otec Rem pozdvihol stuhu k obrazu Panny Márie Snežnej. Obetoval jej „manželský zväzok“ a prosil ju, aby „rozviazala všetky uzly“ v ich manželskom vzťahu. Keď kňaz stuhu vyrovnal, bola snehobiela.

Langenmantelovci krízu prekonali a ich vnuk dal na spomienku tejto udalosti vyhotoviť obraz, pred ktorým si mnohí vyprosili potrebné milosti.

 

Počas svojich štúdií sa s úctou k Márii, ktorá rozväzuje uzly stretol aj pápež František. Pomohol rozšíriť túto pobožnosť z Nemecka najprv do Argentíny a ako pápež do celého sveta.

Pápež František vysvetľuje, že keď sa neriadime vo svojom živote Božou vôľou,
„v našom vnútri sa vytvára akoby uzol. A tieto uzly nás oberajú o pokoj a veselosť. Sú nebezpečné, pretože viaceré uzly môžu vytvoriť zauzlenie, ktoré je vždy bolestivé a stále ťažšie sa rozmotáva. Božiemu milosrdenstvu, ako vieme, nič nie je nemožné! Aj tie najzamotanejšie uzly sa rozväzujú jeho milosťou. A Mária, ktorá svojím „áno“ otvorila dvere Bohu, aby rozviazal uzol dávnej neposlušnosti, je Matkou, ktorá nás trpezlivo a láskavo privádza k Bohu, aby ako milosrdný Otec rozviazal uzly, ktoré sú na našej duši.“

 

Modlitba k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly

Svätá Mária,

ty si bola celý život plná Božej prítomnosti,

s pokorou si prijímala Otcovu vôľu

a diabol ťa nikdy nedokázal zapliesť do svojho zmätku.

U svojho syna si sa prihovárala za naše ťažkosti,

ako si sa prihovárala na svadbe v Káne.

Svojou pokorou a trpezlivosťou si nám dala príklad,

ako rozpletať uzly nášho života.

Navždy ostávaš našou Matkou,

a tým naprávaš a osvecuješ spojenie,

ktoré nás spája s naším Pánom.

Svätá Matka, Matka Božia a Matka naša,

prosíme teba, ktorá s materinským srdcom

rozplietaš uzly nášho života,

vkladáme do tvojich rúk naše úmysly.

(tu si pripomenieme každý v tichu svoj úmysel)

Prosíme ťa, aby si rozviazala každý uzol a zmätok.

Svojou milosťou, orodovaním a príkladom

nás osloboď od všetkého zla

a rozviaž putá, ktoré nám bránia

v zjednotení s Bohom.

Daj nám, aby sme

vyslobodení od každého zmätku a omylu

nachádzali Pána vo všetkých veciach,

aby sme v ňom ukotvili svoje srdce

a stále mu slúžili v našich bratoch a sestrách.

Amen.