Muži sa modlia ruženec

Pozývame všetkých mužov a chlapcov z Nitry i okolia na modlitbu posvätného ruženca:

  • 19. marca – na slávnosť svätého Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie
  • 1. mája – v deň liturgickej spomienky na sv. Jozefa robotníka (ešte nepotvrdené)

Sv. Jozef bol manželom Panny Márie a pestúnom Ježiša, ktorému bol pred zákonom otcom. Bol povolaný stať sa ich ochrancom. Jozef je z pár zmienok vo Svätom písme vykreslený ako spravodlivý, charakterný a bohabojný muž, ktorý bol verný Zákonu. Bol hlavou rodiny, o ktorú sa zodpovedne staral. Tesárskemu remeslu sa Ježiš vyučil v jeho dielni. Ježišov charakter, jeho šľachetné postoje a veľkorysé gestá, ako aj jeho znalosť Písem majú zaiste počiatok v príklade Jozefa i Márie.

V tieto dni, počas ktorých Cirkev predkladá sv. Jozefa ako vzor všetkým mužom a otcom, sa chceme postaviť vedľa Márie, po ktorej boku kráčal aj sv. Jozef.

Úmysel modlitby posvätného ruženca:

  • Za svätosť našich životov a posvätenie našich rodín
  • Za ochotu plniť Božiu vôľu a odvahu žiť evanjeliové hodnoty v rodine, v práci a v každodennom živote
  • Za milosť oslobodenia od našich slabostí, hriechov a závislostí
  • Za dar čistého a verného srdca
  • Pre ženatých za manželky a deti; Pre slobodných za budúcej manželky a za dar kňazského povolania

Program:

  1. marca 2022 (sobota)

15,00 hod.: Prednáška o spiritualite muža

15,30 hod.: Modlitba posvätného ruženca

16,00 hod.:  Svätá omša s o. biskupom Mons. P. Beňom

Svoj záujem a účasť potvrďte na emailovej adrese: nitrakalvaria@svd.sk

 

  1. mája 2022 (nedeľa) – ešte nepotvrdené

15,00 hod.: Prednáška o spiritualite muža

15,30 hod.: Modlitba posvätného ruženca

16,00 hod.: Svätá omša