Fatimské pobožnosti

Fatimské pobožnosti na nitrianskej Kalvárii

V Kostole nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii sa slávia každú prvú sobotu v mesiaci.

Program:

  • 9,00: Fatimská pobožnosť
  • 10,00: Sv. omša

Fatimské posolstvo Matky Božej je stále aktuálne pre naše časy. Je prejavom nežnej materinskej lásky k nám. Pobožnosť, ktorú konáme v prvé soboty, je našou snahou veľkodušne ju opätovať.

Vo Fatime Boh zasahuje skrze Pannu Máriu, ktorá sa zjavuje trom malým, nevzdelaným deťom: 10-ročnej Lucii, 9-ročnému Františkovi a 7-ročnej Hyacinte. Posolstvo Panny Márie je pozvaním k svätosti života, ktorú je možno pestovať už od najútlejšieho veku a v každom životnom postavení.

Kongregácia pre náuku viery v dokumente o Fatime uvádza, že „posolstvo Fatimy je najprorockejšie z moderných zjavení“.

Jednou z výziev a požiadaviek neba, ktoré nám adresuje Matka Božia, sú zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci, aby sme obsiahli všetky milosti predpovedané vo Fatime.

Mária vo Fatime počas zjavení v roku 1917 žiadala od ctiteľov Nepoškvrneného Srdca: modlitbu, pokánie, obrátenie a život v duchu obety za obrátenie hriešnikov. O osem rokov neskôr pri zjavení sr. Lucii v jej kláštornej cele žiada  šíriť zmierne pobožnosti v prvé soboty v mesiaci, dnešné fatimské soboty a povedala jej: “Povedz všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa tretiu časť ruženca a strávia so mnou 15 minút v rozjímaní o pätnástich tajomstvách ruženca s úmyslom odčiniť urážky voči mne, že im sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, potrebnými na spásu ich duše.”

K fatimskej pobožnosti patrí aj päť požiadaviek pre prvé soboty:

  • spoveď
  • sväté prijímanie
  • modlitba ruženca
  • rozjímanie o jeho tajomstvách
  • úmysel odčiniť urážky spôsobené jej Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie