Výročná púť na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Výročná ďakovná púť sa slávi počas najbližšieho víkendu k slávnosti Nanebovzatia Panny Márie.

Tento rok bude oficiálny program výročnej púte v dňoch 13.-14. augusta 2022. V deň slávnosti Nanebovzatia Panny Márie (pondelok 15. augusta 2022) budú sv. omše o 6,30 hod. a 19,00 hod.

Sobotný program zväčša začína sv. omšou za účasti detí, po ktorej nasleduje program pre rodičov i deti. Stabilnými časťami programu sú: 

  • 17,00 Svätá omša v maďarskom jazyku 
  • 19,00 Svätá omša v slovenskom jazyku (celebruje o. biskup Peter Beňo)
  • 21,30 Modlitba posv. ruženca a adorácia
  • 23,00 Svätá omša v slovenskom jazyku

Nedeľný program:

  • 5,00 Krížová cesta
  • 6,30 Svätá omša v slovenskom jazyku
  • 8,00 Svätá omša v maďarskom jazyku
  • 10,00 Svätá omša v slovenskom jazyku (celebruje nitriansky diecézny biskup J. E. Mons. Viliam Judák)

Tradícia organizovania výročných púti k Matke Božej (15. augusta) na Nitriansku Kalváriu siaha do roku 1766. Ich úmysel súvisel s vďačnosťou za dobročinnosť biskupa Jána Gustíniho, ktorý hmotne zabezpečil chudobnú Nitru. Podaroval mestu budovu, nakoľko mesto nedisponovalo vlastnou radnicou. Zástupcovia mesta sa schádzali v byte primátora do roku 1765. Veriteľom zaplatil z vlastných prostriedkov 1229 zlatých, ktoré im mesto dlhovalo. Biskup Gustíni odpustil mestu 550 zlatých, ktoré si mesto od neho požičalo na postavenie dreveného mosta cez rieku Nitra. Biskup dal tiež vydláždiť aj priestory mestskej tržnice. Odpoveďou členov mestského magistrátu i samotných mešťanov bol záväzok každoročnej púte na sviatok Nanebovzatia Panny Márie do Kostola Matky Božej na Kalvárii. Istým spôsobom sa vďačnosť veriacich vždy spájala s poďakovaním sa Bohu za jeho pomoc v ťažkostiach a dobrodenia. Pútnici ďakovali Bohu za dar starostlivej Matky Márie, pod ktorej ochranný plášť zverovali seba i svojich najbližších.   

Kostol nadobúdal čoraz viac povesť pútneho kostola, kde mnohí pútnici prichádzali s nábožným úmyslom k svätej spovedi. Napomáhala tomu aj služba kňazov, ktorí na kalvárskom vŕšku boli vyčlenení práve pre túto službu.

Výročné púte k Matke Božej Nitrianskej, ktoré sa organizujú každoročne v súvislosti so slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie, pokračujú až do dnešného dňa.