Projekt obnovy Kalvárie

Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov je náročná. Pozornému oku návštevníka nitrianskej Kalvárie isto neuniklo, že miesto okrem základnej údržby, potrebuje akútne aj istú formu prvej pomoci. Momentálne sme ukončili výmenu elektroinštalácie kostola, vymaľovanie interiéru kostola, rekonštrukciu zastavení Krížovej cesty a vytvorenie modlitebného areálu Guadalupskej Panny Márie. Tento rok nás čaká zrekonštruovanie fasády Božieho hrobu a kostola. Cieľom obnovy Kalvárie je postupné zveľadenie tohto pútnického miesta. Viac o projekte Obnovy Kalvárie sa dočítate tu.