Narodenie Panny Márie

Obľúbenou slávnosťou na nitrianskej Kalvárii je deň liturgickej spomienky na Narodenie Panny Márie (8. september).

Slávenie znásobuje skutočnosť, že tento deň je aj dňom založenia Spoločnosti Božieho Slova, ktorá na Kalvárii pôsobí. Táto misijná kongregácia bola založená nemeckým kňazom sv. Arnoldom Janssenom v roku 1875 v holandskom mestečku Steyl. Misionári prišli na nitriansku Kalváriu v roku 1923 a majú tu svoj hlavný provinciálny dom.

Pre rehoľnú rodinu verbistov (prezývka odvodená z lat. slova VERBUM – SLOVO) je tento deň spojený so skladaním a obnovovaním rehoľných sľubov. Táto slávnostná omša býva vždy o 10,00 hod.

V tento deň narodeniny Panny Márie slávime aj pri farských sv. omšiach o 6,30 hod. a 19,00 hod.