Turíčna vigília

Misionári verbisti (Spoločnosť Božieho Slova) s výnimkou krušných čias komunizmu spravujú areál pútnického miesta od prvej polovice 20 st. Významnou črtou ich spirituality popri úcte k Najsvätejšej Trojici a Božiemu Slovu je aj úcta k osobe Ducha Svätého. Bol to sám zakladateľ rehoľnej kongregácie, sv. Arnold Janssen, ktorý Duchu Svätému zasvätil seba i svojich duchovných synov a dcéry (Služobnice Ducha Svätého a Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony). Preto každý tretí pondelok v mesiaci sa na nitrianskej Kalvárii slávi svätá omša ku cti Ducha Svätého (ak nie je povinná iná liturgická spomienka).

Tento rok Vás pozývame na vigilnú slávnosť Zoslania Ducha Svätého 4. júna 2022:

  • 18,00 hod.: Modlitba posvätného ruženca,
  • 19,00 hod: Svätá omša (celebruje o. biskup Mons. P. Beňo),
  • 20,30 hod.: Nočné bdenie do 23,00 hod.