Kontakt

Informácie o bohoslužbách, duchovných podujatiach, rezervovanie sv. omší, nahlásenie farských pútí:

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra

IČO: 31197850
DIČ: 2022173769

Správca farnosti: P. Igor Kráľ SVD

Telefón: 0950 233 140 (iba volania, nie sms-správy)

Email: nitrakalvaria@svd.sk

Pondelok: 15.30-17.00
(Okrem 3. pondelku v mesiaci, kedy sú úradné hodiny zrušené z dôvodu konania duchovných obnov v komunite)

Streda: 15.30-17.00

Piatok: 15.30-17.00

 

Návšteva Misijného múzea, možnosť duchovných cvičení, rezervácia ubytovania v exercičnom dome, organizácia podujatí v Misijnom dome:

tel: 037 77 694 11, v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.

Viac info na: verbisti.sk