Harmonogram pútnických podujatí

5. február:  9,00 hod. Fatimská pobožnosť + sv. omša

8. február: 17,00 hod. Večer s Máriou + sv. omša

5. marec: 9,00 hod. Fatimská pobožnosť + sv. omša

6. marec: 14,30 hod. Modlitba posv. ruženca + katechéza + pobožnosť krížovej cesty

8. marec: 17,00 hod. Večer s Máriou + sv. omša

13. marec: 14,30 hod. Modlitba posv. ruženca + katechéza + pobožnosť krížovej cesty

19. marec: 15,00 hod. Muži sa modlia ruženec + sv. omša (o. biskup Mons. P. Beňo)

20. marec: 14,30 hod. Modlitba posv. ruženca + katechéza + pobožnosť krížovej cesty

27. marec: 14,30 hod. Modlitba posv. ruženca + katechéza + pobožnosť krížovej cesty

2. apríl:  9,00 hod. Fatimská pobožnosť + sv. omša

3. apríla: 14,30 hod. Modlitba posv. ruženca + katechéza + pobožnosť krížovej cesty

8. apríl: 18,00 hod. Večer s Máriou + sv. omša (o. biskup Mons. P. Beňo)

10. apríl: 14,30 hod. Modlitba posv. ruženca + katechéza + pobožnosť krížovej cesty

15. apríl: 13,30 hod. Krížová cesta mestom + obrady Veľkého piatku (o. biskup J. Ex. Mons. V. Judák)

1. máj: Muži sa modlia ruženec + sv. omša ?

7. máj:  9,00 hod. Fatimská pobožnosť + sv. omša

8. máj: 18,00 hod. Večer s Máriou + sv. omša

4. jún:  9,00 hod. Fatimská pobožnosť + sv. omša

4. jún: 19:00 Vigília Slávnosti Zoslania Ducha Svätého (o. biskup Mons. P. Beňo)

8. jún: 18,00 hod. Večer s Máriou + sv. omša

25. jún: Požehnanie obnoveného chrámu

26. jún: Diecézna púť rodín

2. júl: 9,00 hod. Fatimská pobožnosť + sv. omša

6. augusta: 9,00 hod. Fatimská pobožnosť + sv. omša

13.-14. august: Výročná púť – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

15. august: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

3. september: 9,00 hod. Fatimská pobožnosť + sv. omša

8. september: 10,00 hod. Sv. omša zo slávnosti Narodenia Panny Márie

8. september: 18,00 hod. Večer s Máriou + sv. omša

1. október: 9,00 hod. Fatimská pobožnosť + sv. omša

8. október: 17,00 hod. Večer s Máriou + sv. omša

5. november: 9,00 hod. Fatimská pobožnosť + sv. omša

8. november: 17,00 hod. Večer s Máriou + sv. omša

3. december: 9,00 hod. Fatimská pobožnosť + sv. omša

8. december: 17,00 hod. Večer s Máriou + sv. omša

12. december: 17,00 hod. Pobožnosť + sv. omša + modlitba zasvätenia Guadalupskej Panny Márie